یکشنبه 25 مهر 1400 - الأحد 9 ربيع‌الاول 1443 - Sunday 17 October 2021
برنامه درسی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی


ردیف محورهای درسی تعداد واحد
1 دروس عمومی 10
2 دروس پایه 45
3 دروس تخصصی 80
  جمع کل 135

 

 الف) دروس عمومى:

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

ادبیات فارسی (1)

2

32

-

32


 

2

ادبیات فارسی (2)

1

32

-

32

ادبیات فارسی (1)

3

زبان انگلیسی عمومی (1)

2

32

-

32


 

4

زبان انگلیسی عمومی (2)

1

32

-

32

زبان انگلیسی عمومی (1)

5

تربیت بدنی (1)

1

-

32

32


 

6

تربیت بدنی (2)

1

-

32

32

تربیت بدنی (1)

7

تعلیم و تربیت اسلامی

2

32

-

32


 


 

جمع کل

10

160

64

64


 

 
 
 

 الف) دروس پایه:

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

8

ادبیات عرب (1) صرف

3

48

-

48


 

9

ادبیات عرب (2) نحو

3

48

-

48

ادبیات عرب (1) صرف و نحو

10

ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی

2

32

-

32

ادبیات عرب (2) صرف و نحو

11

ادبیات عرب (4) علوم بلاغت

2

32

-

32

ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی

12

منطق (1)

3

48

-

48

 

13

منطق (2)

3

48

-

48

منطق (1)

14

فلسفه اسلامی (1)

3

48

-

48

 

15

فلسفه اسلامی (2)

3

48

-

48

فلسفه اسلامی (1)

16

کلام (1)

2

32

-

32


 

17

کلام (2)

2

32

-

32

کلام (1)

18

کلام (3)

2

32

-

32

کلام (2)

19

تفسیر قرآن (1)

2

32

-

32


 

20

تفسیر قرآن (2)

2

32

-

32

تفسیر قرآن (1)

21

علوم قرآن

2

32

-

32

 

22

زبان تخصصی (1)

2

32

-

32

زبان عمومی (2)

23

زبان تخصصی (2)

2

32

-

32

زبان تخصصی (1)

24

تاریخ تحلیلی اسلام (1)

2

32

-

32

 

25

تاریخ تحلیلی اسلام (2)

1

16

-

 

تاریخ تحلیلی اسلام (1)

26

درایه الحدیث

2

32

-

32

 

27

مقدمه علم حقوق

2

32

-

32

 


 

جمع کل

45

 

-

 


 

 
 
 

 الف) دروس تخصصی:

ردیف

عنوان درس

تعدادواحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

 

28

اصول فقه (1)

3

48

-

48


 

29

اصول فقه (2)

3

48

-

48

اصول فقه (1)

30

اصول فقه (3)

3

48

-

48

اصول فقه (2)

31

اصول فقه (4)

3

48

-

48

اصول فقه (3)

32

اصول فقه (5)

3

48

-

48

اصول فقه (4)

33

فقه (1)

3

48

-

48


 

34

فقه (2)

3

48

-

48

فقه (1)

35

فقه (3)

3

48

-

48

فقه (2)

36

فقه (4)

3

48

-

48

فقه (3)

37

فقه (5)

3

48

-

48

فقه (4)

38

فقه (6)

3

48

-

48

فقه (5)

39

فقه (6)

3

48

-

48

فقه (6)

40

فقه (8)

3

48

-

48

فقه (7)

41

فقه (9)

3

48

-

48

فقه (8)

42

فقه تطبیقی

2

32

-

32

 

43

تاریخ فقه و فقها

2

32

-

32

 

44

حقوق اساسی

2

32

-

32


 

45

حقوق مدنی (1)

2

32

-

32

 

مقدمه علم حقوق
 

46

حقوق مدنی (2)

2

32

-

32

حقوق مدنی (1)

47

حقوق مدنی (3)

2

32

-

32

حقوق مدنی (2)

48

حقوق تجارت (1)

2

32

-

32

 

مقدمه علم حقوق
 

49

حقوق تجارت (2)

2

32

-

32

حقوق تجارت (1)

50

حقوق بین الملل خصوصی

2

32

-

32

 

مقدمه علم حقوق
 

51

حقوق بین الملل عمومی

2

32

-

32


 

52

حقوق جزای عمومی

2

32

-

32


 

53

حقوق جزای اختصاصی (1)

2

32

-

32

حقوق جزای عمومی

54

حقوق جزای اختصاصی (2)

2

32

-

32

حقوق جزای اختصاصی (1)

55

آیین دادرسی مدنی

2

32

-

32


 

56

آیین دادرسی کیفری

2

32

-

32

حقوق جزای عمومی

57

حقوق کار

2

32

-

32


 

58

حقوق تطبیقی

2

32

-

32

 

59

زبان تخصصی (3)

2

32

-

32

زبان تخصصی (2)

60

زبان تخصصی (4)

2

32

-

32

زبان تخصصی (3)


 

جمع کل

80

1152

-

 


 

 


کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز