شنبه 30 تیر 1397 - السبت 7 ذي‌القعده 1439 - Saturday 21 July 2018
مواد و ضرایب آزمون


 

مواد و ضرایب آزمون

مرحله

مـواد آزمون

منابع آزمون

 

الف. مواد عمومی

معارف اسلامی

(قرآن وحدیث)

تفسیر مجمع البیان (جزء سی‏ام قرآن)

ب: مــواد اخــتصاصـی

1. کلام شیعه

حیات سیاسی و فکری امامان شیعه، رسول جعفریان

2. مطالعات تاریخ تشیع

 تاریخ تشیع جلد 1و 2   جمعی از نویسندگان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

3. فرق تشیع

تاریخ فرق اسلامی، ج 1و2 ، حسین صابری، انتشارات سمت 

4. مذاهب اسلامی

1. آشنایی با فرق تسنن (به کوشش مهدی فرمانیان)

2. آشنایی با فرق تشیع (به کوشش مهدی فرمانیان)

5. تصوف و عرفان اسلامی

1. آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، علی امینی نژاد

6. مذاهب فقهی

مدخل علم فقه، رضا اسلامی، فصل چهارم و پنجم، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

7. فلسفه هنر

1. مبانی فلسفه هنر، آن شپرد، ترجمه علی رامین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. (بخش‌های 1ـ5)

2. خلاصه تاریخ هنر، پرویز مرزبان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. (بخش‌های11، 14، 17ـ21)

3. هنر و معنویت اسلامی، سیدحسین نصر، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: حکمت. (بخش‌های 1ـ4)

8. فلسفه دین

1. فلسفه دین در قرن بیستم، چارلز تالیافرو، ان‌شاء الله رحمتی،  جعفر صدری دفتر پژوهش و نشر سهرودی

2. عقل و اعتقاد دینی، مایل پترسون دیگران / ترجمه نراقی، سلطانی

9. فلسفه ‌وکلام اسلامی

بدایه الحکمه

10. فلسفه اخلاق

درآمدی جدید بر فلسفه اخلاق، تألیف هری جی گنسلر ترجمه حمیده بحرینی نشر آسمان خیال

11. حکمت هنر اسلامی

خلاصه تاریخ هنر، پرویز مرزبان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. (بخش‌های11، 14، 17ـ21)

ضرائب

ضریب مواد اختصاصی و دروس مشترک  در همه رشته‌ها، 4 می‏‌باشد.

 

تذکر مهم: برگزاری دوره تحصیلی و مراحل ثبت نام برای رشته‌های 7 الی 11 جدول فوق پس از اخذ مجوزهای رسمی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، صورت خواهد پذیرفت.کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز