جمعه 3 فروردین 1397 - الجمعة 5 رجب 1439 - Friday 23 March 2018
قوانین آموزشی سمینار.


قوانین و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

الف) مطابق بند ب ماده 27 از مجموعه قوانین و مقررات آموزشی وزارت علوم، در شیوه آموزش‌محور، تمامی دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود که گذراندن حداقل 2 واحد سمینار (تحقیق و تتبع نظری) الزامی است. لازم به ذکر است که مجوز همه رشته‌های غیرحضوری دانشگاه ادیان و مذاهب، آموزش‌محور است.

نکته: دانشجویان محترمی که به نگارش پایان‌نامه تمایل داشته باشند، برای اطلاع از مراحل تصویب موضوع پایان‌نامه به دانشکده‌های حضوری دانشگاه مراجعه کنند.(مراحل تصویب، نگارش و دفاع از پایان‌نامه برعهده دانشکده حضوری خواهد بود.)
ب) مطابق تبصره 3 ماده 8 از مجموعه قوانین و مقررات آموزشی وزارت علوم، دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته باید علاوه بر گذراندن واحدهای درسی دوره‌ آموزشی، دو واحد درس سمینار را بگذراند تا به اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش‌محور نایل شود.


قوانین و مصوبات آموزشی دانشگاه

1.    مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، دو سال(چهار نیم‌سال) است. در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، این مدت تا یک ترم قابل تمدید است.
2.    دانشجویان محترم از شروع ترم سوم تحصیلی می‌توانند پیشنهاد موضوع و روند تصویب آن را آغاز نمایند اما اخذ رسمی واحد سمینار و درج نام استاد راهنما در آغاز ترم چهارم خواهد بود.
3.    تاریخ اخذ چاپ(یا پذیرش چاپ) یا تاریخ جلسه دفاع به عنوان تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو، در مدرک کارشناسی ارشد درج خواهد شد.
4.    دانشجو تنها در صورتی مجاز به اخذ رسمی واحد سمینار است که شرایط زیر را داشته باشد:
  •    همه دروس نظری خود را گذرانده باشد.
  •    معدل کل دروس، بالای 14 باشد.
  •    در کارنامه خود، بیش از یک ترم مشروطی نداشته باشد.
  •    با اخذ واحد سمینار فارغ التحصیل گردد.


تبصره: چنانچه دانشجو در ترم چهارم قرار داشته و در حال فراغت از تحصیل باشد، انتخاب واحد سمینار در ترم پایانی و تنها در صورت باقی ماندن حداکثر 12 واحد درسی امکان‌پذیر است. در این صورت، اگر موفق به گذراندن برخی از واحدهای درسی نشود، همان درس‌ به همراه واحد سمینار در ترم جدید ارائه خواهد شد و سنوات زمانی و مالی به او تعلق می‌گیرد.


5.    تدوین سمینار باید در قالب مقاله و بر اساس آیین‌نامه نگارش مقاله علمی‌ـ پژوهشی مصوب دانشکده غیرحضوری نوشته شود و به تأیید استاد راهنما برسد. چنانچه دانشجو توانایی نگارش چنین مقاله‌ای را نداشته باشد، نگارش مقاله علمی‌ـ ترویجی یا علمی‌ـ تخصصی نیز با کسر نمره قابل قبول است. بنابراین، واحد سمینار دانشجویان غیرحضوری به صورت مقاله علمی‌ـ پژوهشی، علمی‌ـ ترویجی، علمی‌ـ تخصصی پذیرفته خواهد شد.
6.    دانشجویان محترم، بین ارائه حضوری سمینار یا چاپ مقاله در یکی از نشریات علمی دارای مجوز رسمی، مخیّر هستند. دانشجویان محترم تنها تا پایان ترم مهلت دارند تا مرحله نهایی مقاله را انجام داده و نمره نهایی را دریافت نمایند.


  •    دانشجویانی که مقاله چاپ‌شده یا نامه پذیرش چاپ مقاله و زمان انتشار آن را از نشریات علمی دریافت کنند، از دفاع حضوری در دانشگاه معاف خواهند بود. در این صورت، ارزیابی مقالات علمی‌ـ پژوهشی/ علمی‌ـ ترویجی/ علمی‌ـ تخصصی، به ترتیب: 19 ، 18 و 17 خواهد بود. طبیعی است که ارائه حضوری مقاله در جلسه دفاع، سبب افزوده شدن امتیازی به نمرات مذکور خواهد بود.
  •    در صورتی که دانشجو به جای چاپ مقاله و پذیرش چاپ، ارائه حضوری در جلسه دفاع را انتخاب کرد، نمره سمینار از 17 نمره محاسبه و ارزیابی خواهد شد.
  •    چاپ یا پذیرش چاپ مقاله، باید از یکی از نشریات معتبر علمی و دارای مجوز و به نام دانشجو و استاد راهنما باشد. دانشجو متعهد می‌شود در هنگام چاپ مقاله، نام استاد راهنما و نام دانشگاه ادیان و مذاهب را نیز درج نماید. (لیست نشریات معتبر وزارت علوم در سامانه دانشکده مجازی موجود است.)
  •    نشریات رسمی دارای رتبه پایین‌تر یا نشریاتی که دارای رتبه علمی از وزارت علوم نباشند، مطابق نامه‌ای که دانشجو ارائه می‌دهد و بنا به تشخیص بخش پژوهش، حداقل یک نمره از نمرات مذکور کسر می‌گردد. (طبیعی است که ارائه حضوری مقاله در جلسه دفاع، نمرات پیش‌گفته تا یک نمره قابل افزایش خواهد بود.)


7.    پس از طی مراحل اداری و تکمیل فرمهای مربوطه و همچنین تشکیل جلسه دفاع، نمره واحد سمینار ثبت و اقدامات لازم برای دانش‌آموختگی انجام خواهد شد.


ترتیب تصویب موضوع سمینار دانشجو

1.    دانشجو موظف است با مشورت اساتید به ویژه استاد راهنما، حداکثر سه موضوع را به ترتیب اولویت و علاقه‌مندی و با تأیید استاد راهنما، در فرم پیشنهاد موضوع ثبت و به معاونت پژوهش ارائه کند.(در صورت عدم امکان حضور، فرم پیش‌گفته به پست الکترونیکی seminar.vu@urd.ac.ir ارسال شود.)
2.    معاونت پژوهش دانشکده غیرحضوری، با ارائه گزارشی از تکراری نبودن موضوع، آن را به کمیته علمی تصویب موضوع ارجاع داده، نظر نهایی را به دانشجو اعلام می‌کند.


تبصره: در صورتی که کارشناس مربوطه، قادر نباشد مشابهت یا عدم مشابهت عنوان پیشنهادی دانشجو را تشخیص دهد، از مدیر گروه مربوط درخواست نظر کرده و طبق رأی مدیر گروه اقدام می‌کند.


3.    چنانچه طرح پیشنهادی، با تغییر و یا اصلاحات به تصویب و تأیید برسد، دانشجو می‌بایست تغییرات را انجام داده و طرح اصلاحی را مجددا ارائه کند. در این مرحله، دانشجو می‌تواند به جای انجام تغییرات یا اصلاحات، موضوع جدیدی پیشنهاد دهد و روند تصویب را از سر گیرد.
4.    دانشجو نیز موظف است پس از تصویب طرح و نگارش مقاله و تأیید استاد راهنما، یک نسخه کامل از آن را به همراه فرم آمادگی دفاع به معاونت پژوهش دانشکده ارائه کند تا با اطمینان از رعایت استانداردهای لازم و شیوه‌نامه تدوین‌شده، مقاله مورد نظر برای دفاع آماده شود.
5.    در این مرحله، ارزیابی نسخه نهایی مقاله، به استاد داور سپرده می‌شود و ارائه سمینار، در سریع‌ترین زمان ممکن و به صورت حضوری در دانشگاه انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که ارزیابی نهایی سمینار میانگین نمره استاد راهنما و استاد داور است.
6.    چنانچه مقاله ارائه‌شده (بنا به تشخیص داور و راهنما) نیازمند اصلاحات باشد، استاد داور در جلسه دفاع، خود یا استاد راهنما را به عنوان ناظر بر اصلاحات تعیین خواهد کرد. در این صورت، دانشجو نیز می‌بایست اصلاحات را مطابق نظر ناظر انجام داده و پس از تأیید معاونت پژوهش، اقدام به چاپ نهایی کند.
7.    سرانجام دانشجو نسخه نهایی مقاله را پس از انجام اصلاحات احتمالی، مطابق شیوه‌نامه چاپ کرده، همراه با فایل WORD و PDF به معاونت پژوهش ارائه می‌کند و امور دانش‌آموختگی در بخش آموزش دانشکده پیگیری خواهد شد.
8.    پرونده تحصیلات تکمیلی هر دانشجو باید به صورت کامل، بایگانی شود. این پرونده شامل موارد زیر است:


  •    فرم پیشنهاد موضوع همراه با مصوبه شورای علمی گروه.
  •    فرم اعلام آمادگی دفاع، به همراه نسخه چاپ‌شده مقاله برای ارائه به استاد داور.
  •    برگه صورت‌جلسه دفاع همراه با امضای راهنما، داور و نماینده دانشکده.
  •    فرم تأیید اصلاحات(در صورتی که نیازمند اصلاح تشخیص داده شود.) به همراه امضای استاد ناظر بر اصلاحات.
  •    دریافت چاپ نهایی با اصلاحات احتمالی به همراه فایل‌های WORD و PDF.

 کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد.

طراحی، توسعه و پشتیبانی: کویر سبز